UE


Projekty unijne

dofinansowanie do projektu w ramach działania 3,4. Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

NADWOZIA PARTNER SA  realizuje projekt pt.

„Dotacje na kapitał obrotowy dla NADWOZIA-PARTNER S.A.”

Wartość projektu: 191 255,34 PLN
Wartość dofinansowania: 191 255,34 PLN

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 znajdują się na stronie www.poir.gov.pl